Powierzchnie biurowe na terenie Katowic - Stara Huta
 
Historia Huty Silesia

Katowice Wełnowiec Historia budynków huty sięga wczesnych lat XIX wieku, kiedy to w roku 1 804 ksiżę Fryderyk Hohenlohe - Ingelfingen - Oehringen ze Sławięcic rozpoczâł na terenie dzisiejszego Wełnowca budowę huty żelaza swego imienia. Wspólnikiem księcia i konstruktorem huty był szkocki inżynier John Baildon. W hucie Hohenlohe zainstalowano dwa wielkie piece z dmuchawami napędzanymi maszyną parowâ. Jej budowa zakończyła się w roku 1809. W roku 1 889 uruchomiono w tej hucie walcownię blach cynkowych, którą ciag1e unowocześniano produkujâc oprócz blach na pokrycia dachowe, blachy dla cynkografii, litografii oraz innych zastosowań.

Od początku działalności w XIX wieku huta miała niebagatelny wpływ na rozwój branży cynkowej w Polsce i Europie. Powstanie firmy Huta Silesia i jej poczâtkowy rozwój miał miejsce w dwóch niezależnych od siebie ośrodkach - Swiętochłowicach Lipinach oraz Katowicach Wełnowcu. Starszym zakładem był zakład w Lipinach powstały w 1 847r. pod nazwą Huta ,,Konstancja. Obydwa zakłady, które już w ubiegłym wieku produkowały znaczące na Slâsku ilości metali nieżelaznych, przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego ziem polskich i stanowiły w pierwszym okresie po uzyskaniu niepodległości jedno z głównych ogniw przemysłu metali nieżelaznych.

W Iatach 70-tych XIX wieku w miejscu dawnej huty żelaza Hohenlohe powstała nowoczesna huta, pod tą samą nazwq, która była zalążkiem późniejszej huty Silesia, wielkiego kombinatu na pograniczu Wełnowca i Siemianowic.

W latach 80-si4tych XX wieku została wstrzymana produkcja w hucie Silesia, a hale produkcyjne stopniowo zaczęły popadać w ruinę. Lepszy czasy dla hal byłej modelarni Zakładów Metalurgicznych Silesia nastąpiły, gdy przejâł je Karol Geppert i pod wpływem zauroczenia ceglanâ architekturą postanowił przebudować stare hale na nowoczesne lofty biurowe. Stare mury poddano oczyszczeniu i konserwacji, uzupełniono brakujâce fragmenty i tak powstało nowoczesne Centrum Biurowe Stara Huta, w które tchnięto nowe Życie. Gdzie XIX-wieczna cegła żyje w symbiozie z nowoczesnâ stalą, szkłem i szkłem.

Stare zostało, a dodano do tego nowe. W pierwszym budynku wciâż możemy dostrzec historyczne teowniki z wybitâ sygnaturą Königshütte, 1920, zachowano stylistykę przemysłowych okien oraz ceglan4 elewację. Zmieniły się oczywiście wnętrza, zaadoptowane do potrzeb biurowych, pojawiła się tam stal, egzotyczne drewno, szkło i kamień. Dominuje jednak, tak jak na zewnâtrz - cegła. Duża część historii Wełnowca, którâ udało się uratować, przynajmniej po części.

W przeciwieústwie do właściciełi innych zachowanych budynków, starych hal po Hucie Silesia, którzy przystosowali je do nowych funkcji tanim kosztem, wybrał trudniejszâ drogę pieczołowitej renowacji. Jak mówi, pierwszy budynek miał służyć za nową siedzibę jego firmy, która wówczas się rozrastała.

Tak powstał Budynek Nr 1 dawna hala pieców destylacyjnych w Zakładach Metalurgicznych Silesia, wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: 1385/89 z 30 maja 1989), wzniesiona w 1913, w stylu modernizmu. Budynek Nr 2, również położony przy ulicy był drugim z kolei ratowanym obiektem - w nim aktualnie mieści się biuro Centrum Stara HUTA. Nieco odsunięty od ulicy Korfantego budynek Nr 3 był w najgorszym stanie technicznym. Po renowacji budynek w niczym jednak nie odbiega od swoich sâsiadów. Najnowsza inwestycja uratowała walâcy się budynek wagi i bramy wjazdowej do starego zakładu huty - Budynek Nr 4. Cały kompleks może być dumâ Katowic, a jego właściciel ocalił kawałek historii tego miasta od zapomnienia.

HALA 1
Prace renowacyjne zostały podzielone na 3 etapy. Pierwszym etapem była renowacja hali nr 1 która, podobnie jak i pozostałe była mocno zawilgocona i zdewastowana.
Zdjęcia hali nr 1 przed renowacją poniżej.
Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ
Zdjęcia hali nr 1 po zakończeniu prac można zobaczyć tutaj »
 
HALA 2
Kolejnym etapem była renowacja hali nr 2, której zdjęcia z przed renowacji oraz prac renowacyjnych znajdują się poniżej.
Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ
Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ
Zdjęcia hali nr 2 po zakończeniu prac można zobaczyć tutaj »
 
HALA 3
Kolejnym etapem była renowacja hali nr 3, której zdjęcia z przed renowacji oraz prac renowacyjnych znajdują się poniżej.
Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ
Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ
Zdjęcia hali nr 3 po zakończeniu prac można zobaczyć tutaj »
     
HALA 4
Kolejnym etapem była renowacja hali nr 4, której zdjęcia z przed renowacji oraz prac renowacyjnych znajdują się poniżej.
Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ Kliknij i powiększ
Kliknij i powiększ
Zdjęcia hali nr 4 po zakończeniu prac można zobaczyć tutaj »
     
 
 

Wynajem powierzchni biurowych. Nie trać czasu i skontaktuj się z Nami już dziś!
e-mail: sekretariat@geppert.pl | 032 258 87 85 | tel.kom.: 0 512 124 484

 

 
© 2008 - 2011 Katowickie Centrum Biurowe STARA HUTA Karol Geppert | Projekt i wykonanie F.D.G. STUDIO - Tworzenie stron www